Uvjeti Korištenja

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Operator internetskih trgovina:

Kateřina Zahradníková - Obrt
sa sjedištem Jiřího Felixe 1690, Frenštát pod Radhoštěm 74401
OIB: 29074142909

PDV broj: HR29074142909

Žiro račun PBZ Zagreb: HR3123400093112390074


registriran u Trgovačkom registru za prodaju robe putem internet trgovine na adresi www.kupiti.hr


1.UVODNE ODREDBE
 

1.1 Ovi Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: "Poslovni uvjeti") internetskog trgovca Kateřina Zahradníková, sjedište Jiří Felixe 1690, Frenštát pod Radhoštěm, OIB: 29074142909, upisan u Trgovački registar (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) (1) Zakona br. 89/2012 Sb., Građanskog zakona ("Civilni kodeks"), uzajamna prava i obveze stranicaaka koje proizlaze iz ili u vezi sa Kupoprodajnim ugovorom (u daljnjem tekstu "Ugovor o kupnji") sklopljen između Prodavatelja i drugog pojedinca ("Kupac") putem Prodavateljeve internetske trgovine. E-trgovinu upravlja prodavatelj na web stranicaici koja se nalazi na Internetu (u daljnjem tekstu "Web stranicaica") putem web stranicaica (u daljnjem tekstu "Raspon web trgovine").

1.2 Poslovni uvjeti ne primjenjuju se na slučajeve u kojima je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja djeluje pri narudžbenici robe tijekom svojih poslovnih aktivnosti ili u neovisnoj provedbi svoje profesije.

1.3 Odredbe o odstupanjima od odredbi i uvjeta mogu se dogovoriti u ugovoru o prodaji. Različite kombinacije u ugovoru o prodaji imaju prednost nad odredbama ovih uvjeta.

1.4 Poslovni uvjeti i odredbe sastavni su dio ugovora o prodaji. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja pripremljeni su na hrvatskom jeziku. Ugovor o kupoprodaji može se zaključiti na hrvatskom jeziku.

1.5 Prodavatelj može promijeniti ili dodati tekst poslovnih uvjeta. Ova odredba ne dovodi u pitanje prava i obveze koje proizlaze tijekom razdoblja valjanosti prethodne verzije uvjeta i odredbi.


2.RAČUN ZA KORISNIKE

 

2.1 Na temelju registracije kupaca na web stranicaici kupci mogu pristupiti korisničkom rasponu. Od korisničkog raspona kupac može izvršiti naručivanje robe (u daljnjem tekstu "korisnički račun"). Ako web sučelje omogućuje pohranu, kupac može i naručiti robu bez registracije izravno s raspona web trgovine.

2.2 Prilikom registracije na web stranicaici i narudžbe robe, kupac je dužan ispravno i istinito           navesti sve podatke. Pojedinosti navedene na korisničkom računu obvezne su kupcu ažurirati nakon bilo kakve promjene. Podaci dobiveni od kupaca na korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra da su točni.

2.3 Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i zaporkom. Kupac je dužan zadržati povjerljivost u vezi s informacijama potrebnim za pristup njegovom korisničkom računu.

2.4 Kupac nije ovlašten dopustiti korištenje korisničkog računa trećim stranicaama.

2.5 Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac više ne upotrebljava njegov korisnički račun ili ako kupac krši svoje obveze prema ugovoru o kupnji (uključujući Uvjeti poslovanja).

2.6 Kupac uzima na znanje da korisnički račun možda neće biti stalno dostupan, posebno u pogledu neophodnog održavanja hardvera i softvera prodavača, održavanje hardvera i softvera trećih osoba.

 

3. Zatvaranje Ugovora o kupnji

3.1 Sve prezentacije robe stavljene u raspon web trgovine su informativne i prodavatelj nije obvezan sklopiti ugovor o kupnji za tu robu. Odjeljak § 1732 (2) Građanskog zakonika ne primjenjuje se.

3.2 Raspon web trgovine sadrži podatke o robi, uključujući i cijene pojedinačne robe. Cijene robe kotiraju, uključujući porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Cijene proizvoda i dalje vrijede sve dok su prikazane na web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklapa ugovor o kupnji za pojedinačno dogovorene uvjete.

3.3 Raspon web trgovine također uključuje informacije o troškovima pakiranja i isporukama robe. Informacije o troškovima povezanim s pakiranjem i isporukom robe navedene u web raspon trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje na području Hrvatske.

3.4 Kada se naručuje roba, kupac ispunjava obrazac narudžbe na rasponu web trgovine. Obrazac narudžbe sadrži, osobito, informacije o:

 3.4.1. naručena roba (naručena roba "stavlja" kupca u elektroničku košaricu za kupnju u rasponu web trgovine),
 3.4.2. način plaćanja kupovne cijene robe, pojedinosti o traženom načinu isporuke naručene robe i
 3.4.3. informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (pod zajedničkim nazivom "narudžba").

3.5 Prije slanja narudžbe prodavaču, kupcu je dopušteno provjeriti i mijenjati podatke koje je kupac stavio u narudžbu, također u pogledu sposobnosti kupca da identificira i ispravlja pogreške nastale prilikom unosa podataka u red. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb "". Pojedinosti navedene u narudžbi smatraju prodavačima točne.

3.6 Slanje narudžbe smatra se takvim aktom kupca koji nesumnjivo identificira naručenu robu, kupovnu cijenu, osobu kupca, način plaćanja kupovne cijene te je obvezujući ugovor za stranicake. Uvjet za valjanost narudžbe je popunjavanje svih obveznih podataka u obrascu narudžbe, upoznati se s ovim uvjetima i odredbama na web stranicaici i potvrditi kupcu da je upoznat s ovim uvjetima.

3.7 Po primitku narudžbe Prodavatelj će potvrditi primitak potvrde kupcu e-poštom na adresu e-pošte kupca navedenu na korisničkom rasponu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "elektronička adresa kupca").

3.8 Prodavač uvijek ima pravo tražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (na primjer, pismeno ili telefonom), ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, nabavna cijena, procijenjeni troškovi prijevoza).

3.9 Ugovoreni odnos između prodavatelja i kupca proizlazi iz isporuke naloga (prihvaćanja), koji se kupcu šalje e-poštom na adresu e-pošte kupca.

3.10 U slučaju da prodavatelj ne može zadovoljiti bilo koji od uvjeta navedenih u narudžbi, on će poslati kupcu elektronsku adresu kupca izmijenjenu ponudu koja naznačuje moguće varijante narudžbe i zatražiti mišljenje kupca.

3.11. Izmijenjena ponuda smatra se novim nacrtom Ugovora o kupnji, a Ugovor o kupnji prestaje dok kupac ne prihvati elektronskom poštom.

3.12 Kupac se obvezuje koristiti daljinski način komunikacije prilikom sklapanja ugovora o kupnji. Troškove koje je kupac imao prilikom korištenja udaljenih sredstava komunikacije u vezi s zaključivanjem ugovora o kupnji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskog poziva) snosi sam kupac, koji se ne razlikuje od osnovne stope.

 

4. Cijena robe i uvjeti plaćanja

 

4.1 Kupac može platiti kupcu sljedeću robu na sljedeći način: a) cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema ugovoru o kupoprodaji;
 

4.1.1 gotovinu u gotovini na mjestu koje odredi kupac u nalogu.
4.1.2 bezgotovinskog prijenosa na Prodavateljev račun EUR HR3123400093112390074, EUR račun HR2223400093233016914 koji se održava kod tvrtke Privredna banka Zagreb.

 

4.2 Zajedno s kupovnom cijenom, kupac je dužan platiti prodavatelju troškove vezane uz pakiranje i isporuku robe po dogovorenoj stopi. Osim ako nije drugačije navedeno, kupovna cijena i troškovi povezani s isporukom robe se dalje razumiju.

4.3 Prodavatelj ne traži od kupca uplatu ili slično plaćanje. Ovo ne dovodi u pitanje odredbe članka 4.6 Pravilnika o obvezi plaćanja unaprijed otkupne cijene robe.

4.4 U slučaju plaćanja gotovinom ili isporuke gotovog novca, kupovna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinske uplate, otkupna se cijena plaća u roku od dana kupnje.

4.5 U slučaju bezgotovinske isplate, kupac je dužan platiti kupovnu cijenu robe zajedno s promjenljivim simbolom plaćanja. U slučaju bezgotovinske uplate, obveza kupca da plati kupovnu cijenu ispunjava se kada se relevantni iznos pripisuje na račun prodavatelja.

4.6 Prodavač ima pravo, posebice, u slučaju da kupac ne primi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6), zatražiti plaćanje pune cijene otkupa prije nego što se roba uputi kupcu. Stavak § 2119 (1) Civilnog zakona ne primjenjuje se.

4.7 Ne mogu se kombinirati svi popusti na cijenu robe koju je prodavatelj davao kupcu.

4.8 Ako je uobičajeno tijekom trgovine ili ako je to propisano općeprihvatljivim zakonskim propisima, prodavatelj će izdati poreznu ispravu - fakturu kupcu u pogledu plaćanja izvršenih prema ugovoru o kupoprodaji. Prodavatelj je porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument - Prodavatelj izdaje fakturu kupcu nakon plaćanja cijene robe i šalje ga u elektronskom obliku na e-mail adresu kupca.

 

5. Povlačenje iz Ugovora o kupnji

5.1 Kupac napominje da, prema odredbama Odjeljka § 1837. Građanskog zakona, nije moguće, između ostalog, povući se iz ugovora o kupoprodaji za isporukom robe koja je prilagođena prema želji kupca ili njegove osobe, od ugovora o kupoprodaji za isporuku robe podložne brzoj propasti koji je nakon dostave nepovratno pomiješan s drugim dobrima, iz ugovora o kupoprodaji za isporukom robe u zapečaćenoj ambalaži koju je potrošač oslobodio ambalaže, a za higijenske razloge ne može se vratiti i od kupoprodajnog ugovora za isporuku zvučne ili slikovne snimke ili računalnog programa, originalno pakiranje.

5.2 Ako to nije slučaj prema čl. 5.1c od drugih slučajeva gdje se ne može odustati od ugovora, kupac u skladu sa stavkom 1829 stavkom. 1. Građanskog zakonika, pravo da se povuče iz ugovora, u roku od četrnaest dana (14) od dana primitka robe, u kojem slučaju ugovor o prodaji nekoliko vrsta dobara ili isporuku od više dijelova, to razdoblje traje od datuma primitka zadnje isporuke. Povlačenje iz ugovora o prodaji mora biti poslano prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Kako bi se povukao iz ugovora o kupnji, kupac može upotrijebiti obrazac modela koji je dao prodavatelj, koji čini dodatak poslovnim uvjetima i odredbama. Otkaz ugovora kupac može poslati, između ostalog,na adresu prodavatelja (Jiřího Felixe 1690, Frenštát pod Radhoštěm 74401) ili putem e-maila: info@kupiti.hr. No, čak i u tom slučaju, preporučujemo da je bitna informacija također u paketu, barem broj narudžbe ili varijabilni simbol i broj računa na koji korisnik želi poslati natrag plaćanja.

Ako naručujete na firmu (OIB) ne postoji mogućnost vraćanja robe.

5.3 U slučaju povlačenja iz ugovora o kupoprodaji na temelju članka 5.2 Poslovnih uvjeta, ugovor o kupoprodaji otkazuje se od brojka. Roba se mora vratiti prodavatelju u roku od 14 (četrnaest) dana od povlačenja iz ugovora prodavatelju. Ako se kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove povezane s vraćanjem robe prodavatelju, čak i ako se roba ne može vratiti svojim uobičajenim poštanskim putem.

5.4 U slučaju povlačenja iz članka 5.2 Poslovnih uvjeta, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od Kupca u roku od 14 (četrnaest) dana od povlačenja iz Kupoprodajnog ugovora na isti način kao što je prodavatelj prihvatio od Kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvedbu kupca nakon vraćanja robe kupcu ili na drugi način, pod uvjetom da se kupac pristaje to učiniti bez da kupcu naplati dodatne troškove. Ako se kupac povuče iz ugovora o kupnji, prodavatelj nije dužan vratiti primljenu sredstva kupcu prije nego što kupac vrati robu ili dokazuje da je roba poslana poduzetniku.

5.5 Prodavač ima pravo jednostranicao nadoknaditi Kupčev zahtjev za povrat kupoprodajne cijene.

5.6 Nakon primitka robe od stranicae kupca, prodavatelj ima pravo povući iz ugovora o kupnji u bilo kojem trenutku. U takvom slučaju, prodavatelj će vratiti kupovnu cijenu kupcu bez nepotrebnog kašnjenja, kreditnom karticom na račun kupca.

5.7 Ako se daru daruje kupcu zajedno s robom, darovni ugovor između prodavatelja i kupca zaključuje se pod uvjetom da se kupac povuče iz ugovora o kupnji, darovni ugovor se izgubi i kupac je dužan vratiti robu zajedno s prodavateljem pod uvjetom dar.

 

6. Prijevoz i isporuka robe

6.1 Ako je način prijevoza dogovoren posebnim zahtjevom kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s ovim načinom prijevoza.

6.2 Ako je prodavatelj dužan isporučiti robu na mjestu koje je naručitelj odredio u narudžbi, prema ugovoru o kupoprodaji, kupac je dužan preuzeti robu nakon isporuke.

6.3 U slučaju da je kupcu potrebno ponavljati ili na drugi način isporučiti robu, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe, troškove povezane s drugom metodom isporuke.

6.4 Po primitku robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe i, u slučaju bilo kakvih nedostataka, obavijestiti prijevoznika bez nepotrebnog kašnjenja. U slučaju kršenja pakiranja koja ukazuje na neovlašten ulazak u pošiljku, Kupac nije dužan preuzeti pošiljku od prijevoznika.

6.5 Ako naručitelj ne preuzme i pravovremeno ne plati pošiljku, prodavatelj će zahtijevati plaćanje troškova povezanih sa slanjem pošiljke i naknade za rukovanje u iznosu od 15 HRK. U tom slučaju kupac će od prodavatelja dobiti podatke potrebne za plaćanje nastalih troškova.

 

7. Prava neispravnog rada

7.1 Prava i obveze stranicaaka u vezi s neispravnim radom uređuju se primjenjivim opće obvezujućim propisima (posebice odredbe odjeljaka § 1914. do 1925., odjeljaka §  2099. do 2117. i odjeljaka § 2161. do 2174. Građanskog zakona).

7.2 Prodavatelj je odgovoran kupcu da roba bude bez greške. Ponajprije, prodavatelj odgovara kupcu da je u vrijeme kada je kupac preuzeo robu:

7.2.1 roba ima karakteristike koje su stranicake pregovarale i, u nedostatku aranžmana, posjeduju takve karakteristike koje je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje kupac očekuje s obzirom na prirodu robe i oglašavanje koje čine,
7.2.2 roba je prikladna za svrhu koju prodavatelj upućuje ili na koju se robu ove vrste uobičajeno koristi,
7.2.3 roba odgovara kvaliteti ili izvođenju dogovorenog uzorka ili izvornika ako je kvaliteta ili oblik određen na temelju dogovorenog uzorka ili izvornika,

7.2.4 roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i
7.2.5 roba udovoljava zakonskim zahtjevima.

7.3 Odredbe članka 7.2. Poslovnih uvjeta ne primjenjuju se na robu prodanu po nižoj cijeni zbog greške za koji je dogovorena niža cijena zbog trošenja robe uzrokovano njezinom normalnom uporabom, u slučaju rabljene robe, odgovarajući stupanj uporabe ili trošenja robe koju je roba imala u trenutku preuzimanja od stranicae kupca ili ako je rezultat naravi robe.
7.4  Ako postoji nedostatak u roku od šest mjeseci od preuzimanja, roba se smatra nedostatnom već pri preuzimanju.

7.5 Kupac je zatražio prava na neispravnu izvedbu na adresu prodavatelja u njegovim prostorijama,, pri čemu je moguće prihvaćanje tužbe s obzirom na raspon prodane robe, eventualno čak i kod registriranog ureda ili na poslovnom mjestu. Trenutak kada je zahtjev podnesen jest trenutak kada je prodavatelj primio robu koja je potraživala od kupca.

7.6 Ostala prava i obveze stranicaaka koje se odnose na odgovornost prodavatelja zbog nedostataka mogu se regulirati pravilima prodavatelja.

 

8. Ostala prava i obveze stranicaaka

 

8.1 Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem pune kupovne cijene robe

8.2 Prodavatelj nije obvezan nikakvim kodeksom ponašanja u odnosu na kupca u smislu § 1826 (1) e) Građanski zakonik.

8.3 Prodavatelj osigurava izvan-sudske postupke pritužbe Potrošača putem elektroničke adrese info@kupiti.hr. Podaci o kupcu bit će poslani na elektronsku adresu kupca.

8.4 Češka komercijalna inspekcija, sa sjedištem u Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, OIB: 000 20 869, Internet adresa: https://www.coi.cz, odgovorna je za izvanparničnu nagodbu potrošačkih sporova.

8.5 Prodavatelj je ovlašten prodavati robu na temelju poslovne dozvole. Trgovinska dozvola provodi se u okviru svoje nadležnosti od stranicae nadležnog Ureda za trgovinsko licenciranje. Nadzor nad područjem zaštite osobnih podataka provodi Ured za zaštitu osobnih podataka. Češka trgovinska inspekcija obavlja, između ostaloga, nadzor nad poštivanjem Zakona br. 634/1992, o zaštiti potrošača, kako je izmijenjen i dopunjen.

8.6 Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u skladu s Odjeljkom § 1765. (2) Civilnog zakona.

 

9.0 Dostava

 

9.1 Obavijesti vezane uz odnos između prodavatelja i kupca, osobito u vezi s povlačenjem iz ugovora o prodaji, moraju se dostaviti poštom u obliku registriranog pisma, ako nije drugačije navedeno u ugovoru o prodaji. Obavijesti se dostavljaju na odgovarajuću adresu kontakata druge stranicae i smatraju se isporučenima i na snazi su u trenutku njihove dostave poštom, osim za obavijest o povlačenju kupca kada je povlačenje na snazi ako se obavijest šalje kupcu u roku povlačenja.

9.2 Također se smatra da je priznana isporuka, čiji je primatelj odbio primiti, koji nije bio preuzet tijekom skladištenja ili se vratilo kao neisporučeno.

9.3 Stranke mogu poslati svaku korespondenciju elektroničkom poštom na adresu e-pošte navedenu na korisničkom računu kupca ili navedenom Kupcem u narudžbi, na adresu na web stranicaici prodavatelja.

 

10.0 Završne odredbe

 

10.1 Ako odnos temeljen na ugovoru o prodaji sadrži međunarodni (stranicai) element, onda se stranicake slažu da je odnos reguliran češkim zakonom. To ne utječe na prava potrošača prema opće obvezujućim zakonskim propisima.

10.2 Ako je bilo koja odredba Uvjeta poslovanja nevažeća ili nedjelotvorna ili ako se dogodi, umjesto nevažeće odredbe , uvodit će se odredba u mjeri u kojoj je svrha neispravne odredbe što je bliža mogućem. Nepovredivost ili neučinkovitost jedne odredbe ne dovodi u pitanje valjanost ostalih odredbi. Promjene i dopune ugovora o prodaji ili poslovnih uvjeta zahtijevaju pisani obrazac.

10.3 Prodavatelj arhivira Ugovor o kupnji, uključujući Uvjete i odredbe u elektroničkom obliku i nije dostupan.

10.4 Prilog o poslovnim uvjetima i uvjetima poslovanja je obrazac po uzoru za povlačenje iz ugovora o kupnji.

 

10.5 Podaci o kontaktu prodavatelja: Kateřina Zahradníková, Jiřího Felixe 1690, Frenštát pod Radhoštěm 74401, email: info@kupiti.hr, Tel: +385 95 570 5706

Info


Uvjeti Korištenja

Logo

Moderan web shop u Hrvatske

KONTAKTI

Dekoracije i Tapete
e-mail: info@kupiti.hr


  pitanja  dieliti  otisak
© Insion 2024